Recensies Misa Criolla 2 december 2016 - Grote kerk in Dalfsen

Gevaar voor dak Grote Kerk, Dalfsen

Vrijdagavond, 2 december 2016. Een concert van het Huygens Vocaal Ensemble (HVE). Plaats van handeling: de Grote Kerk in Dalfsen. Voeg 3 Argentijnse musici en een koor van 12 zangers samen, en je bent verzekerd van een fantastische, muzikale happening.In het voorprogramma hoorde het publiek, dat in groten getale was toegestroomd, een mengeling van Argentijnse en Europese muziek. Een bewonderenswaardig goede mix. Het Argentijnse temperament (waar kwam onze koningin ook al weer vandaan?) werd afgewisseld met de ingetogenheid van een, overigens uitstekend, zangersensemble. Wat opviel aan het koor, onder leiding van de inspirerende dirigent Hans Tijssen, waren de zuiverheid, de homogeniteit binnen de verschillende stemgroepen, en de uitstraling van de zangers richting het publiek. Met name wil ik noemen de sopranengroep die met hun nieuwe aanwinst wisten uit te groeien tot een eenstemmigheid die z’n weerga niet kent. Ik geef je maar te doen om in een zeer beperkte tijd je een programma eigen te maken, die naast een enkel niemendalletje ook enkele werken van formaat bevatte. Denk bijvoorbeeld aan “The Lamb” van John Taverner, dat opperste concentratie eist van de zanger om het stuk zuiver uit te voeren.

Alvorens toe te gaan naar het klapstuk van de avond, vonden de Argentijnse musici elkaar in een wervelende muzikale show, die het enthousiasme van het publiek behoorlijk opzweepte. Maar wat er daarna gebeurde was ongekend. Het begon al met de oproep van dirigent Hans Tijssen aan het publiek om zich te gaan gedragen als Argentijnse toehoorders. Geapplaudiseer, geschreeuw, gefluit, alles was toegestaan om de waardering tot uiting te brengen. Daarna het hoogtepunt van de avond, de Misa Criolla van Ariel Ramírez. Javier Rodríguez nam de functie van Hans Tijssen, die zich bij de tenoren voegde, over en wist het koor tot grote hoogte te brengen gedurende de uitvoering van deze prachtige mis. Naast het dirigeren nam Javier ook de tenorsolo's voor z’n rekening met zijn typisch Argentijns stemgeluid. Op zich is de Misa Criolla een erg kwetsbaar stuk voor een koor, omdat de enige begeleiding bestaat uit trommelspel, zo nu en dan afgewisseld met enkele piano-akkoorden. En dan maar hopen dat je ‘op toon’ bent gebleven. Welnu, daarin slaagde het koor, waarvan het grootste deel van de koorleden de mis uit het hoofd zongen, op uitmuntende wijze.

Toen gebeurde het !! Na afloop van de mis brak het publiek uit in een donderend ovationeel applaus. Er werd geschreeuwd en gefloten, zodanig dat ik vreesde voor het voortbestaan van de kerk. Heel Dalfsen moet hiervan wel getuige zijn geweest. Na de toegift gebeurde dit wederom. Dat het dak niet van de kerk vloog mag een wonder heten.

Terwijl ik dit stukje schrijf zit ik nog na te genieten.

J N
Zwolle, 3 december 2016

top ´|`


Stentor 12/03/2011


v align="left">top ´|`


Stentor 20/09/2010

top ´|`


Tubantia 12/05/2007
[+] Read more...top ´|`