Geef je op voor een auditie bij HVE


Kamerkoor HVE (vereniging)


Artistiek leider: Hans Tijssen |(GSM: 06 308 444 29)

bestuur:

Voorzitter: Henriette van der Laan
Secretaris: Gerna Groeneveld
Algemeen lid: Ineke Mondria
Penningmeester: Bert Halfwerkl

KvK 05070138 | NL84 RABO 0325 7971 96
Huygens Vocaal Ensemble is aangesloten bij de KCZB